Bättre ull

Mår dina får bra?  Om de mår bra får du bra ull och bättre råull samt slutprodukter. Ullen blir bättre och får jämnare kvalitet då fåren får näringsrik mat och lever i en bra miljö.

Se till att alla djur har tillräckligt med utrymme där du matar dem. Matstället bör vara säkert och hållas rent. Detta hjälper till att hålla ullen ren.

Anlita professionella fårklippare som är duktiga på sitt jobb och vet vad de gör med ullen. Ull som är bra klippt ger en bättre slutprodukt.

Sorteringen är viktig!  Håll rent vid klippningen och sortera direkt.  När man klipper själv, eller är med, utförs sorteringen billigast och enklast direkt från fårkroppen.  Man kan också samla ihop fällen och breda ut den på ett rent bord.  Där ser man bra vilka delar som måste kasseras.

  • Den bästa ullen sitter på bogen och på sidorna. Där är ullen renast och mest rastypisk.
  • Lamm har den mjukaste ullen.
  • Tackor har den bästa ullen.
  • Gamla baggar har den grövsta ullen
  • Olika färgers ull ger olika färgers garn

Ull klippt på hösten är renast, då fåren har fått vara ute.  Ull klippt på våren är inte lika ren, då fåren har hö i ullen och den kan delvis vara tovad.

Sortera bort ull från svansen och buken, plocka bort dubbelklipp, skräp, timotej och hö.  Koskö Mill vill inte heller ha fåravföring.

Bortsorterad ull kan användas t.ex. som täckmaterial runt bärbuskar eller vid nyplanterad skog.

Om du har ull i olika färgar kan du sortera vid klippningen så att slutprodukterna är en och samma färg, eller låta vara blandad för ett annat resultat.