Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Koskö Mills maskiner för en hel del oljud och ibland hör vi inte telefonen.  Säkrast når ni oss kl. 9-9.30, via e-post eller kontaktformulären.

Koskö Mill

Koskövägen 715

65650 Koskö Finland

+358 505054379

Info@koskomill.fi